Adwokat Marcin Krysa
ul. Stefana Batorego 2A
77-300 Człuchów
Telefon: 59 834 34 24
Komórkowy: 600 471 006

Kancelarię założył adwokat Marcin Krysa, który specjalizuje się w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy, a ponadto występuje jako obrońca w sprawach karnych. Marcin Krysa ukończył aplikację adwokacką, podczas której przez okres 3 lat i 6 miesięcy zdobywał praktykę i wiedzę w poszczególnych wydziałach Sądu Rejonowego w Bytowie i Okręgowego w Słupsku. Po złożonym egzaminie adwokackim został wpisany na listę adwokatów. Adwokat Marcin Krysaw 1997 r. ukończył pięcioletniestudia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.Następnie po ukończeniu trzy i półletniej aplikacjii złożeniun w 2002 r. egzaminu adwokackiego Marcin Krysa został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Koszalinie.